Behandlingen

Behandlingarna lämpar sig för både akuta och kroniska besvär. Inga redskap eller instrument används. Muskler, nerver, leder och vävnader undersöks med mina händer för att kunna lokalisera var det finns låsningar och störningar i rörelseapparaten.

Obalans och störda funktioner i kroppens byggnad och rörelsemönster rättas till. Det kan gälla allt ifrån spänningar i muskler till störningar i inre vävnader och organ. När spänningar och stelhet i nervsystem och berörda muskler löses upp kan kroppen börja återhämta sig.

Upplägget och omfattningen av behandlingen är specifik för varje individ men målet är alltid detsamma – att hela kroppen skall fungera så optimalt som möjligt!

Förändringar (processen) som påbörjas i kroppen under behandlingen fortgår långt efteråt. Därför bör det gå tid mellan varje eventuell kompletterande behandling, just för att kroppen skall kunna reagera och tillgodogöra sig behandlingen.

Det kan ibland räcka med endast en behandling för att lindra vissa besvär, i andra fall tar det 2 - 6 behandlingar för att uppnå optimalt resultat. Då rekommenderas besök ca en gång i månaden. Förebyggande behandling kan vara lämplig, var tredje månad, halvår eller helt år. Variationer förekommer naturligtvis från fall till fall.


© boosta.nu